Languages

УСЛУГИ

УниПАРТС ДС има сопствен сервис, односно располагаме со стручен кадар и технички погон кој дава услуга во тековното сервисирање и одржување на градежни машини.

Тимот на професионалци ви стои на располагање при решавањето на тековните проблеми кои произлегуваат од вашето секојдневно работење. Секогаш кога ќе ви се појави проблем, а времето ви е драгоцено јавете се на еден од нашите контакт телефони или посетете не директно во нашиот сервис.

Сервисот се наоѓа веднаш до продавницата за резервни делови. Богатата палета производи/делови со кои располагаме ни дава можност да ги решиме вашите технички проблем во најкраток можен рок. Ако во моментот не располагаме со конкретниот дел потребен за одстранување на проблемот кај вашата машина, можеме да го набавиме за неколку дена.

Дел од услугите што ги нуди нашиот сервис:

• Репарација на редуктори и квачила за управување

• Репарација на пумпи

• Сервис на мотор

• Репарација на автоматски менувачи

• Сервисен преглед